Een rechtstreekse overeenkomst met PEERR komt tot stand op basis van een in onderling overleg opgestelde opdrachtformulering. Het is ook mogelijk PEERR binnen een uitgebreidere samenwerkingsvorm als partner in te schakelen indien een andere organisatievorm de voorkeur heeft.

Bijvoorbeeld:

Als er verplichtingen zijn in het kader van (Europees aanbestede) mantelcontracten of als de gevraagde inzet deel uitmaakt van een grotere opdracht. In deze situaties kan PEERR zowel als ‘contracthouder’ of als ‘subcontractor’ optreden. PEERR staat voor werken in netwerkverband via aan de opdrachtgever of via aan PEERR gerelateerde partijen.

P E E R R  B V  |  C O N T A C T