PEERR kan met name organisaties en bedrijven van dienst zijn die zich richten op een of meer van de volgende aandachtsgebieden:

openbaar vervoer
het beheer van de (publieke) buitenruimte
waterbeheer
ruimtelijke ordening en -inrichting
woning- en utiliteitsbouw
nutsvoorzieningen als afvalinzameling, afvalwaterbehandeling, water- en
energielevering

P E E R R  B V  |  C O N T A C T